bi
bi

легкий кредит
для швидкого підйому

1500

грн

20

днів
я маю промокод
Сумма погашения 2025.00 1000 грн
Дата погашения 12-11-2021

Правова інформація


Найменування фінансової установи Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛАЙТ ФІНАНС»
Скорочена назва: ТОВ «ФК «ЛАЙТ ФІНАНС»
Ідентифікаційний код 39872035
Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги Дата запису: 02.07.2015 Номер запису: 10701020000058497
Відомості про державну реєстрацію фінансової установи Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи № ФК № 760 від 09.06.2016 року, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Інформацію щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ Включено до реєстру фінансових установ, п/н 1404
Місцезнаходження Код території за КОАТУУ: 8038200000
Юридична адреса: 03150, Україна, м. Київ, Печерський р-н, вул. Червоноармійська, буд. 129.
Адреса для листування: 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 129.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: Структура власності з додатками
Ковтун Ніна Миколаївна, країна громадянства: Україна. Місцезнаходження: Україна, 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Новокузнецька, будинок 53А, квартира 11. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 4545000,00, кінцевий бенефіціарний власник.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ТРЕЙДМАРК», ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 37770013 Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 505000
Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи Наглядова рада не створювалася, оскільки законодавство не вимагає обов’язкового утворення наглядової ради для таких фінансових компаній.
Директор – Гиренко Богдан Володимирович.
Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи Відокремлені підрозділи відсутні.
Відомості про ліцензії та дозволи Свідоцтво про реєстрацію фінансової організації

Ліцензії:
https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/30000001006619
  • Надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3948 від 03.10.2017 р. Ліцензія видана у бездокументарній формі. Чинна. Початок дії: 03.10.2017
  • Надання послуг з фінансового лізингу. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3730 від 07.09.2017. Ліцензія видана у бездокументарній формі. Чинна. Початок дії: 07.09.2017
  • Надання послуг з факторингу. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3732 від 07.09.2017. Ліцензія видана у бездокументарній формі. Чинна. Початок дії: 07.09.2017.
  • Надання гарантій. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3731 від 07.09.2017. Ліцензія видана у бездокументарній формі. Початок дії: 07.09.2017. Анульована 15.01.2021
Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи Провадження у справі про банкрутство не порушувалося.
Процедура санації не відкривалася.
Наявність процедури ліквідації фінансової установи Не перебуває в процесі ліквідації.
Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою
  • надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту.
  • надання послуг з лізингу (тимчасово не тарифікується)
  • надання послуг з факторингу (тимчасово не тарифікується)
Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту. Можлива сума кредиту: від 100 до 6 000 грн
Строк кредитування : Від 1 до 30 днів
Відсоткова ставка 1,7 % за один день користування кредитом;
Розмір пені у випадку прострочення сплати кредиту та відсотків: 1,3% (один день)
Розмір процентів у випадку прострочення сплати кредиту: 1,7 % (один день)
Річна процентна ставка – 620,5%.
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність Річна фінансова та консолідована фінансова звітність розкриваються шляхом розміщення річної фінансової та консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком, що підтверджує її достовірність.
Внутрішні правила надання грошових коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Правила надання грошових коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (11.10.2021) чинні

Припинили свою дію:

Типові договори з надання грошових коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Форма договору надання позики, в тому числі і на умовах фінансового кредиту для фізичних осіб від 11.10.2021. (чинний)
Форма договору надання позики, в тому числі і на умовах фінансового кредиту для юридичних осіб від 13.01.2021 (чинний)

Припинили свою дію:

Внутрішні правила з надання інших фінансових послуг Правила надання послуг з залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення. (діють з 18.05.2016)
Правила надання послуг з фінансового лізингу (діють з 11.10.2021)
Правила надання послуг факторингу (діють з 02.08.2017)

Припинили свою дію:

Правила про порядок надання послуг фінансового лізингу.(втратили силу з 11.10.2021)
Правила про порядок надання поручительств та гарантії. (анульована ліцензія 15.01.2021)
Типові договора з надання інших фінансових послуг Примірний договір надання послуг з залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення. (діє з 18.05.2016)
Примірний договір надання послуг фінансового лізингу (діє з 11.10.2021)
Примірний договір надання послуг факторингу (діє з 02.08.2017)

Припинили свою дію:

Примірний договір надання послуг фінансового лізингу (втратив силу з 11.10.2021)
Примірний договір надання поручительств (анульована ліцензія 15.01.2021) Примірний договір надання гарантій (анульована ліцензія 15.01.2021)
Інші документи Згода на обробку даних
Фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію про:
Фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта Клієнт має можливість отримати грошові кошти у позику, без цільового призначення, без застави за фіксованою процентною ставкою. Сума позики, строк, вартість послуги та інші умови узгоджуються сторонами шляхом вибору клієнтом запропонованих доступних параметрів позики та закріплюються договором, укладеним в електронній формі відповідно до Закону України «Про електронну комерцію»
Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість Надання коштів у позику не передбачає надання Товариством додаткових фінансових послуг Клієнтам.
Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги Надання коштів у позику не передбачає сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги.
Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги Фінансова послуга надається клієнтам на умовах, визначених відповідним договором позики. У випадку дострокового повернення позики, клієнт зобов’язується повернути Товариству суму позики та сплатити проценти за фактичну кількість днів користування позикою. Плата за факт дострокового повернення позики відсутня.
Інформація про механізми захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги Для вирішення спірних питань у досудовому порядку, позичальник має змогу звернутися безпосередньо до Товариства, шляхом направлення письмового звернення на юридичну адресу або на офіційну електронну поштову скриньку або звернутися за телефоном гарячої лінії, виклавши в чіткій і зрозумілій формі свої зауваження, які розглядаються Товариством в порядку та у строки, встановлені Законом України « Про звернення громадян». Органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (крім ринку цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення), є Національний банк України. Національний банк України також забезпечує захист прав споживачів фінансових послуг. Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг Національним банком України передбачено на сайті за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection
Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються до відповідного виду фінансової послуги, що надається Товариством, чинним законодавством України не передбачена.
Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами Товариство не пропонує клієнтам фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.
Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу У власності членів виконавчого органу часток Товариства немає.
Орган, що здійснює державне регулювання Національний банк України місцезнаходження: 01602, м. Київ, вул. Інституцька, 9 номер телефону: 0800 505 240 12.
Орган, що здійснює захист прав споживачів фінансових послуг Національний банк України забезпечує захист прав споживачів фінансових послуг.
Споживач може звернутися до Національного банку України через:
1. Онлайн-форма на вебсайті;
2. Електронна пошта nbu@bank.gov.ua;
3. Контакт-центр 0 800 505 240.
Договір про надання фінансової послуги
Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Договору позики відмовитися від Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від Договору позики, Позичальник повідомляє Товариство у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення строку передбаченого для відмови від Договору позики. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору позики, Позичальник зобов’язаний повернути Товариству грошові кошти, одержані згідно з Договором позики, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення (включно) за ставкою, встановленою Договором позики.
Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення договору відмовитися від договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів
Мінімальний строк дії договору Один календарний день
Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій Розірвання чи припинення договору про надання фінансових послуг допускається лише за згодою сторін та у випадках, передбачених чинним законодавством. Припинення або розірвання договору не звільняє клієнта від обов'язку повернути Товариству надані грошові кошти та сплатити нараховані проценти за користування коштами за фактичний термін користування в день припинення або розірвання договору. Споживач має право достроково виконати договір про надання фінансових послуг, шляхом повернення отриманих грошових коштів та сплати процентів за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, що передбачена договором про надання фінансових послуг
Порядок внесення змін та доповнень до договору про надання фінансових послуг Зміни та доповнення до договору по надання фінансових послуг допускаються лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором про надання фінансових послуги або законом. Зміни та доповнення вчиняються у будь-які формі не забороненій законодавством, у тому числі шляхом пропозиції однієї сторони внести зміни або доповнення до договору (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною, підписання додаткової угоди про внесення змін та доповнень до договору (в електронній або письмовій формі), вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції внести зміни або доповнення до договору про надання фінансових послуг.
Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги Розмір фіксованої процентної ставки, передбаченої договором про надання фінансових послуг не може бути збільшена Товариством без письмової (такої, що прирівнюється до письмової) згоди клієнта
Технічна підтримка та електронна адреса за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг:
0 800 30 73 73 (безкоштовно по Україні) графік роботи з 9:00 до 20:00
info@creditlite.com.ua